Supervision

Supervision er kendetegnet ved at være koblet til jeres organisatoriske sammenhæng, ledelse, værdigrundlag og faglige mål og ved at være en individuel læreproces, der tager udgangspunkt  i supervisandens arbejdsområder.

Supervisionen tager altid sit udgangspunkt i det ”professionelle liv” og specifikt i supervisandens aktuelle arbejdsfunktion. Det personlige element medinddrages, når dette får betydning for det faglige arbejde.

Når jeg superviserer, har jeg altid fokus på kontakt, opmærksomhed og relationer og gennem dialogen støtter jeg supervisandens i sin egen personlighedsbearbejdende proces til at udvikle og integrere sin faglighed.

Hands, group and people stack for support, solidarity and teamwork of success, agreement partnershi
Closeup image of a group of people holding and putting a piece of white jigsaw puzzle together

Supervision i grupper

Supervision i grupper styrker det faglige samvær og den fælles faglige identitet. Mange arbejdspladser anvender supervision som et led i den faglige udvikling eller som en metode for at undgå stress, løse op for konflikter eller som et ønske om at forbedre samarbejdet og relationerne i gruppen.

Supervisionen kan enten være i form af direkte eller indirekte supervision. Fælles for begge former er, at i supervisionsprocessen vil jeg yde større eller mindre grad af påvirkning, ligesom råd og vejledning indgår i supervisionsprocessen.

Referencer

Mit udganspunkt er altid at fokuser på problemet som problemet, frem for at se mennesket som problemet.