Virksomheds referencer

Erhvervs trivsel

Hvad motiverer dig i dit arbejde? Hvad bidrager til at skabe en givende arbejdsdag for dig?

Der er forskning, der indikerer, at trivsel og arbejdsglæde ikke kun er afhængig af grundlag som løn, fredagskage og komfortable arbejdsstationer. På lang sigt er der andre faktorer, der har en dybere indvirkning på vores arbejdslyst.

Ved at anvende GAIS som et analyseværktøj opnår du/I et solidt og videnskabeligt baseret indblik og forståelse for trivsel, baseret på syv motivationsfaktorer. Du/I vil også få indsigt i, hvor det er nødvendigt at investere for at fremme øget arbejdsglæde for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen.

Congratulatiing Colleague On Promotion

Sådan kan et GAIS trivselsforløb se ud
på en arbejdsplads?

  1. Informationsmøde for medarbejderne ift. trivselsforløb med GAIS-måling. 
  2. Medarbejderne modtager link til besvarelse. 
  3. Møde med medarbejderne og ledelsen hvor GAIS-resultaterne for arbejdspladsen bliver gennemgået samt anbefalinger til videre trivselsforløb. 
  4. Ledersparring ift. GAIS-resultater samt input til hvad ledelsen kan arbejde med i forløbet. 
  5. X antal procesforløb f.eks. halve dage med medarbejderne med relevante temaer, der kan være med til at højne trivslen. 
  6. Efter afsluttet ledersparring og procesforløb laves endnu en GAIS-måling. 
  7. Møde med medarbejderne og ledelsen, hvor de to GAIS-målinger analyseres ift. hinanden og dialog ift. hvad er næste step for at sikre at arbejdet med GAIS og trivsel implementeres. 

 

GAIS

GAIS står for ”God Arbejdslyst Indeks Score”, og er et datadrevet værktøj. De syv motivationsfaktorer der måles på er: Mening, Medbestemmelse, Mestring, Balance, Ledelse, Kolleger, Resultater.

GAIS er udviklet i dansk arbejdskultur i samarbejde med Center for lykkeforskning og Kantar Gallup.

GAIS er godkendt som et alternativ til almindelig Arbejdspladsvurdering (APV). Fordelen ved GAIS kontra andre APVér er, at med GAIS får medarbejderne deres egen trivselsrapport med anbefalinger til, hvordan de skal tage ansvar for deres trivsel, samt hvilke initiativer de kan fokusere på, for at højne score på de enkelte motivationsfaktorer.

Referencer

Mit udganspunkt er altid at fokuser på problemet som problemet, frem for at se mennesket som problemet.