Supervision

Supervision

Supervision er kendetegnet ved at være koblet til jeres organisatoriske sammenhæng, ledelse, værdigrundlag og faglige mål og ved at være en individuel læreproces, der tager udgangspunkt  i supervisandens arbejdsområder.

Supervisionen tager altid sit udgangspunkt i det ”professionelle liv” og specifikt i supervisandens aktuelle arbejdsfunktion. Det personlige element medinddrages, når dette får betydning for det faglige arbejde.


Når jeg superviserer, har jeg altid fokus på kontakt, opmærksomhed og relationer og gennem dialogen støtter jeg supervisandens i sin egen personlighedsbearbejdende proces til at udvikle og integrere sin faglighed.


Supervision i grupper styrker det faglige samvær og den fælles faglige identitet og mange arbejdspladser anvender supervision som et led i den faglige udvikling eller som en metode for at undgå stress, løse op for konflikter eller som et ønske om at forbedre samarbejdet og relationerne i gruppen.


Supervisionen kan enten være i form af direkte eller indirekte supervision. Fælles for begge former er at i supervisionsprocessen vil jeg yde større eller mindre grad af påvirkning ligesom råd og vejledning indgår i supervisionsprocessen.